Bilinçli Sedasyon Nedir? Hangi Yollarla Sedasyon Uygulanabilir?

Bilinçli sedasyon, diş tedavilerinin yapılmasına yardımcı olacak şekilde ilaç ya da ilaçların kullanılarak santral sinir sistemine etki eden bir tekniktir. Bu teknikte tedavi boyunca hasta ile verbal (sözlü) iletişim idame ettirilirken hasta nefes alıp vermeyi kendi başına ve devamlı olarak sağlayabilir. Inhalasyon ile ya da Intranasal (burun yoluyla), oral (ağız yoluyla), intravenöz (damar yolu), intramusküler (kas içi enjeksiyon ile) ve submukozal (mukoza altı) yollardan uygulanabilir.

Bilinçli Sedasyon Kimlere Uygulanabilir?

Dental fobi ya da anksiyetesi olanlar, travmatik ve uzun süren tedavileri tolere edemeyen hastalar, Anjina pektoris, astım ya da epilepsi gibi stres ile birlikte kontrolden çıkabilen medikal durumlar, 1 yaşından büyük ancak koopere edilemeyen çocuk hastalar, mental retarde bireyler, herhangi bir sebepten dolayı lokal rejyonel anestezinin yetersiz kaldığı durumların yaşandığı hastalar.

Bilinçli Sedasyon Kimlere Uygulanmaz?

Genel anestezi yapılamayan ya da sakınca olan kişilere sedasyon uygulanmaz. Ayrıca kalp rahatsızlığı gibi belirli sağlık sorunu olanlara da önce tetkikler yapılması şartıyla uygulanabilir. Sedasyon işleminin yapılacağı merkezdeki anestezi uzmanının mutlaka görüşü alınmalı, detaylı bir muayene yapılmalıdır.

Sedasyon İle Genel Anestezi Farkları Nedir?

Genel anestezi; operasyonların uygulanabilmesi için kişinin tamamen uyutulmasıdır. Yani kişinin tamamen bu süreçte bilinci kapalıdır. Bu sebeple solunumu da cihazlar yardımıyla sağlanır. Genel anestezi altında bilinç tamamen kapalıdır ve hiçbir uyarıya yanıt verilmez. Sedasyonda bilinç kapalı değildir ve uyaranlara cevap verilebilir.

Diş tedavinizin sedasyon altında ya da genel anestezi altında yapılması kararını dişhekiminiz sistemik durumunuzun ve yapılacak işlemin niteliğinin yarattığı gerekliliğe göre verecektir.

Sedasyon İle Yapılan Diş Tedavilerinin Etkisi Ne Şekilde Olmaktadır?

Sedasyon esnasında uykulu halde ve tedavi ile ilgili farkındalık yaşamadan ancak diş hekiminiz ile koopere şekilde uygulama yaptırabilirsiniz. Sedasyonun etkilerinin ortadan kalkması birkaç saati alabilir. Bu süre içerisinde alkol alma, araba kullanma ya da dikkat ve kooperasyon gerektiren başka işler yapmanız mümkün değildir.

Sedasyon İşlemi Riskli Midir?


Sedasyon diş tedavilerinde genellikle cerrahi işlemlerde ve çocuk diş hekimliğinde tercih edilmektedir. Sedasyon yöntemi, oldukça güvenli bir tedavidir. Ancak, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu yan etkiler uzman ekiplerce hızlı ve kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Diş tedavisinde sedasyon nedeniyle nadiren de olsa komplikasyon gelişebilir. Bu komplikasyon anestezi aralığının iyi ayarlanamaması ve buna bağlı solunumun durması riskidir. Böyle bir durumda kişinin, ihtiyaç duyduğu medikal desteğin sağlanabileceği bir merkezde bulunması gerekir.

Dolayısıyla yetersiz donanımlı muayenehanelerde sedasyon işlemi yaptırmak risklidir. Bu nedenle sedasyon işleminin uygulanacağı tedavi merkezinin donanımlı bir yer olması olası riskleri en aza indirir.

Diş Hekimi Korkusu İle İlgili Yardımcı Olunabilecek Herhangi Bir Yöntem Mevcut Mudur?

Evet. Bazı hastalarımızda mutlaka gerekli olan diş tedavilerini geciktirecek ya da iptal ettirecek derecede diş hekimi fobisi mevcuttur. Bu hastalarımız korkularını sedasyon ile yenebilmektedir. Siz de diş hekimi korkunuzu yenmek için sedasyon altında dental işlemleri yaptırmayı hekiminizden isteyebilirsiniz. Hekiminiz uygun gördüğü takdirde sedasyon işlemi yapılabilir.