Dr. Dt. Elif Peker

Çene Cerrahisi Uzmanı

1987 Bursa doğumlu olan Elif Peker,

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirmiştir. Lisans eğitimini bitirdikten hemen sonra, 2009 yılında ‘’Gazi Üniversitesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı bölümüne başlamıştır.  2014 yılında ‘’Sinüs Tabanı Yükseltilmesi Uygulamasında Demineralize Kemik Matriksi Ve Kollajenize Heterolog Kemik Greftinin Tek Başına Ve Trombositten Zengin Fibrin İle Birlikte Kullanımının Kemik İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi’’ tezi ile doktora eğitimini bitirdikten hemen sonra, 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hek. Fak. Ağız, Diş, Çene Cerrahisi A.D. Eğitim Görevlisi , Çene Cerrahisi Uzmanı olarak görev almıştır. 2018-2020 yılları arasında Özel Ankara Estetik ve Ortodonti kliniğinde Çene cerrahisi uzmanı ve mesul müdür olarak görev yapmıştır. Yurt dışında SCI kapsamındaki dergiler dahil 9 makale, yurt içindeki dergilerde ise 3 adet makalesi yayımlanmıştır. 2016 yılında Bodrum’da gerçekleşen ‘’A 6 Year Retrospective Study of Biopsied Jaw Lesions with The Assessment of Concordance Between Clinical and Histopathological Diagnoses. 23th International Scientific Congress’’ Kongresi’nde sözlü sunum yapmıştır. Toplamda 24 adet yurt dışı ve yurt içi kongrelerde poster sunumları mevcuttur. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olarak ikinci üniversite eğitimini de tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. Evlidir.

Bilimsel Etkinlikleri:

Doktora Tezi

Sinüs Tabanı Yükseltilmesi Uygulamasında Demineralize Kemik Matriksi Ve Kollajenize Heterolog Kemik Greftinin Tek Başına Ve Trombositten Zengin Fibrin İle Birlikte Kullanımının Kemik İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Aralık 2014.

Yayınlar

1. Peker E, Karaca İ. Odontojenik Enfeksiyon Kaynaklı Fasyal Alan Apseleri. Acta Odontologica Turcica 2012;29(2):129-37.

2. Peker E, Karaca İ. Dental İmplant Tedavisinin Prognozunu Etkileyen Sistemik Faktörler. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2012;6(2):1173-80

3. Peker E, Karaca İ. Dental İmplant Tedavisinin Prognozunu Etkileyen Lokal Faktörler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014; Cilt 10, Sayı 10.

4. Peker E, Zor F, Toprak M, Baris E. Facial Candidal Abscess in a Patient with Unknown Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. Oct,2014. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery,December 2015, Volume 14, Issue 4, pp 995-998. doi:10.1007/s 12663-014-0680-2.

5. Yazar H, Peker E, Karaca İ. Ozon tedavisi ve diş hekimliğindeki kullanım alanları. Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi. Mart 2015, Cilt 25, Sayı 1. DOI: 10.17567/dfd.65753

6. Peker E,Karaca İ,Yıldırım B. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Demineralized Bone Matrix and Collagenated Heterologous Bone Grafts Used Alone or in Combination with Platelet Rich Fibrin on Bone Healing in Sinus Floor Augmentation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2016 Mar-Apr;31(2):e24-31. doi: 10.11607/jomi.4414.

7. Peker E, Öğütlü F, Karaca İR, Gültekin ES, Çakır M. A 5 year retrospective study of biopsied jaw lesions with the assessment of concordance between clinical and histopathological

diagnoses. J Oral Maxillofac Pathol. 2016 Jan-Apr;20(1):78-85. doi: 10.4103/0973-029X.180945.

8. Erbaşar GN, Peker E, Barış E: Keratocystic odontogenic tumor simulating lateral periodontal cyst and nasopalatine duct cyst: report of cases and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(9):18583-18592.

9. Peker E; Hasanoğlu Erbaşar GN; Şengüven B. Localized Oral Mucous Membrane Pemphigoid: Successful Treatment with Intralesional Triamcinolone Acetonide Injection, Journal of Dentistry and Oral Care, 2016-12-16.

10. Peker E, Karaca İ. Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Doku Mühendisliği. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics. 2016;2(2):42-7

11. Çakır M, Karaca İR, Peker E, Öğütlü F. Effects of Inferior Alveolar Nerve Neurosensory Deficits on Quality of Life.Nigerian Journal of Clinical Practice Feb(2018). DOI: 10.4103/njcp_408_16.

12. Isler SC, Unsal B,Soysal F, Ozcan G, Peker E, Karaca IR. The effects of ozone therapy as an adjunct to the surgical treatment of peri-implantitis. J Periodontal Implant Sci. 2018 Jun; 48(3): 136–151.

13. Bozkaya S, Cakir M, Peker Tunc E, Ogutlu F. Effect of Photomodulation Therapy on Inferior Alveolar and Lingual Nerve Injuries After Dental Procedures. Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery Sep. 2020. Vol. 38, No. 9

Kitap ve Kitap Bölümleri

Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, 2018. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Sözlü Sunumlar

1. Peker E, Karaca İ, Cakır M, Gültekin E, Öğütlü F. A 6 Year Retrospective Study of Biopsied Jaw Lesions with The Assessment of Concordance Between Clinical and Histopathological Diagnoses. 23th International Scientific Congress TAOMS 2016, Bodrum, Muğla.

Poster Sunumları

1. Peker E, Bozkaya S, Karaca İ, 2011. Mukus retansiyon kisti ve ileri derece maksiller sinüs pnömatizasyonu mevcut vakada sinüs tabanı ogmentasyonu: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi. 2011, Antalya/Türkiye.

2. Peker E, Zor F, Toprak E, Barış E. A Persistant Candidal Abscess in a Diabetic Patient: A Case Report. 20th International TAOMS Congress in Conjunction with Regional Countries’ Associations, Antalya/Turkey, 19th-23rd May, 2013.

3. Peker E, Bozkaya S, Gazioglu Ç, Hatipoglu Z. Autotransplantation of a Permanent Maxillary Central Incisor Impacted by Compund Odontoma: A Case Report. FDI 101st Annual World Dental Congress, Istanbul/Turkey, 28-31 August 2013.

4. Peker E, Ogutlu F, Cakir M, Karaca İ, Buyuk Ö. A four year retrospective study of biopsied jaw lesions. Is provisional diagnosis sufficient for the treatment of jaw?, 21th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Barcelona/Spain, 21-24 October, 2013.

5. Hasanoglu G, Peker E, Yucel O. An unusual presentation of mandibular odontogenic keratocyst: A diagnostic dilemma. 21th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Barcelona/Spain, 21-24 October, 2013.

6. Alkurt M, Hacıosmanoğlu N, Peker E, Shuibat A, Museyibov F, Akarslan Z. Sert Damakta Lokalize Adenoid Kistik Karsinom (ACC): Vaka raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V.Bilimsel Sempozyumu. 25-28 Nisan 2013, Erzurum/Turkiye.

7. Peker E, İşler S, Ünsal B, Büyük Ö. Bifosfonat ile ilişkili osteonekrozun konsantre büyüme faktörü (KBF) ve ozonla tedavisinin klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, 18-22 Mayıs,2014, Bodrum/Türkiye.

8. Tanıdır A, Peker E, Bozkaya E, Vayısoğlu A, Karaçelebi E. Daimi sol maksiller kanin dişin ototransplantasyonu: Olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, 18-22 Mayıs,2014, Bodrum/Türkiye.

9. Öğütlü F, Peker E, Cakir M, Bozkaya S. Posterior Dişlerde Apikal Mikrocerrahi: Ön çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, 18-22 Mayıs,2014, Bodrum/Türkiye.

10. Büyük Ö, Şengüven B, Peker E, Çetiner S, Özdede M, Üçok Ö, Yıldırım B. A Rare Case of Oral Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia(ALHE). 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 25-30 May 2014, İstanbul/Turkey.

11. Cakir M, Peker E, Ogutlu F, Yazar H, Karaca I. The Effect of Trigeminal Neurosensory Deficit on Quality of Life. AAOMS 96th Annual Meeting, 8-13 September, 2014, Honolulu-USA. (Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, e119-e120, 72 (9) Supplement,2014)

12. Bozkaya S, Cakir M, Peker E, Ogutlu F. Effect of Low-Level Laser Therapy on Neurosensory Recovery After Dental Procedures. AAOMS 96th Annual Meeting, 8-13 September, 2014, Honolulu-USA. (Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, e119-e120, 72 (9) Supplement,2014)

13. Peker E, Öğütlü F, Çakır M, Büyük Ö, Gültekin E, Karaca İ. A five year retrospective study of provisional and final diagnosis in biopsied jaw lesions. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 2014, İstanbul.

14. Peker E, İşler S ,Ünsal F, Özcan G, Karaca İ, Öğütlü F. Is gaseous ozone application enhance the healing of surgical peri-implantitis treatment? A preliminary study. (EUROPERİO 2015 ,03-06.06.2015)

15. Peker E, Okur B, Çetiner S, Barış E. Treatment of Mandibular Glandular Odontogenic Cyst with Cryotherapy: Case Report and 16 months follow-up. TAOMS 2015

16. Ayrıkçil S, Peker E, Yılmaz D, Barış E. Keratocystic odontogenic tumor with Nasal Involvement Presenting as Extensive Nasopalatine Duct Cyst. 22th International Scientific Congress, TAOMS 2015.

17. Peker E, Erbasar N, Yücel Ö, Yıldırım B. The management of Oral Mucous Membrane Pemphigoid with Triamcinolone: Two case reports. 21st Congress of BaSS. Mayıs 12-15, 2016, Banja Luka, Bosna Hersek.

18. Muradov E, Peker E, Bozkaya S. İntravenöz Bifosfonat Kullanımına Bağlı Gelişen Osteonekrozun Alveolar Rezeksiyonu ve PRP Uygulaması ile Tedavisi: Vaka raporu. 23th International Scientific Congress TAOMS 2016, Bodrum, Muğla.

19. Karaca İ, Peker E, Akıncı O. Utilization of Mandibular Torus as an Autogenous Bone Graft for Maxillary Sinus Lifting: A Case Report. 23th International Scientific Congress TAOMS 2016, Bodrum, Muğla.

20. Açar S, Üçüncü N, Peker E. Apeksi Açık Gömülü Mandibular İkinci Premolar Dişin Ortodontik Tedavisi. XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2016.

21. Peker E, Sahin S. Chronic Orofacial Pain Patients with Diagnosis and Treatment Difficulty: Retrospective Demographic and Diagnostic Evaluation. 24th International Scientific Congress TAOMS 2017.

22. Ozeşer E, Aslan BI, Peker E. Gömülü Maksiller Dişin Ototransplantasyon ile Tedavisi. (Bir Olgu Nedeniyle). 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, 2017.

23. Atasoy Ulusoy Öİ, Zeyrek S, Peker E, Savur IG. Perfore İnternal Kök Rezorpsiyonunun Yönetimi: Bir Olgu Sunumu. TDB Kongresi, İstanbul, 2017.

24. Ataç MS , Cavlı B , Peker Tunç E , Çakır E. Tongue Reductıon Before Orthognathıc Surgery In The Treatment Of Mandıbular Prognathy And Macroglossia. 27th Internatıonal Scıentıfıc Congress TAOMS 2020.